Sivut

Mitä tarkoittaa hiilineutraali Keisari Luomu?

Kesari Luomu-olut on 2020 alkaen myös hiilineutraali. Raaka-aineiden ja tuotannon ilmastovaikutukset on laskettu ja arvioitu hyvän tieteellisen tavan mukaisesti. Yhden tölkin hiilijalanjälki on 167gCO2e, joka koostuu maltaiden valmistuksesta, kuljetuksista, energian kulutuksesta, kemikaaleista ja pakkauksesta.  Ilmastovaikutukset on estetty CO2eston päästöleikkuripalvelun avulla. Palvelussa käytetään EU:n päästökauppajärjestelmää, joka takaa läpinäkyvät ja aidosti lisäiset päästövähennykset.

 

KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA NOKIAN PANIMON HIILINEUTRAALISTA LUOMU-OLUESTA

 

Mistä hiilineutraalissa tuotteessa on oikein kyse?

V: Tuote on sama kuin ennenkin, mutta tuotteen valmistuksen aiheuttamien kasvihuonepäästöjen määrä on laskettu ja vastaava päästömäärä estetty EU:n päästökaupan kautta.

Miksi halusitte lanseerata tällaisen tuotteen juuri nyt?

V: Aihe on ajankohtainen ja haluamme osaltamme ottaa siihen kantaa. Nokian Panimo on vastuullinen panimo. Olemme tehneet aktiivisesti työtä jo aikaisemmin vastuullisuuden ja kestävyyden eteen. Huomioimme tuotannossa myös ympäristön. Haluamme osaltamme näyttää, että asioita pitää tehdä oikein ja hyvin.

Mitkä tuotteet teillä on hiilineutraaleja?

V: Tällä hetkellä tuotannon hiilidioksidipäästöt on estetty vain Luomu-oluen osalta.

Mitä päästöjen estäminen tarkoittaa käytännössä?

V: Käytännössä olemme laskeneet ulkopuolisen toimijan kanssa tuotannossa muodostuneet kasvihuonekaasupäästöt ja arvioineet vuotuisen Luomu-oluen kokonaistuotannon. Vastaava määrä päästöoikeuksia on ostettu pois EU:n päästökauppamarkkinoilta. Tämä varmistaa, että rajallinen määrä päästöoikeuksia vähenee markkinoilla ja päästökauppasektorilla toimivat yritykset joutuvat vähentämään päästöjään. Markkinoilta pois ostetut oikeudet eivät koskaan palaa takaisin markkinoille.

Onko tuotteessa huomioitu kuluttajien toiveita? Onko tälle jo ollut kysyntää?

V: Kuluttajat ovat nykyään hyvin ympäristötietoisia ja tähän tarpeeseen on pyritty vastaamaan. Usein vastuulliset ja hyvin tuotetut tuotteet kestävät kilpailua millä mittareilla tahansa.

Millaiset odotukset teillä on tuotteelle?

V: Olemme ensimmäisten panimoiden joukossa, joka lanseeraa täysin hiilineutraalin oluen. Meistä on tärkeää näyttää mallia koko toimialalle. Odotukset tuotteelle ovat lupaavat ja kiinnostusta on aistittavissa.

Teette tuotteen yhdessä CO2esto-yrityksen kanssa. Mikä se on?

V: CO2esto on yritys, joka on VTT:n asiantuntijoiden perustama ja keskittyy kustannustehokkaisiin ilmastonmuutoksen hillintätoimiin. CO2estolla on ainutlaatuinen palvelu, joka toimii EU:n päästökauppajärjestelmän kautta. Palvelussa haluttu määrä päästöjä estetään ostamalla päästöoikeuksia pois EU:n suurimpien päästölähteiden käytöstä.

Onko vastaavia tuotteita muissa maissa?

V: Maailmalta löytyy muutamia hiilineutraaleja oluita.

https://www.theheinekencompany.com/sustainability/case-studies/carbon-neutral-brewing-dream-a-reality-for-goss

 

HINNOITTELU

Miten tuote hinnoitellaan? Onko tuote kallis?

V: Olemme hinnoitelleet hiilineutraaliuden tuotteeseen. Hinta ei eroa merkittävästi muista tuotteista hiilineutraaliuden takia. Tämä johtuu siitä, että olemme tehneet isosti töitä ilmastovastuullisuuden parantamiseksi tuotannossamme.

Nouseeko hinta, jos päästöoikeuden hinta nousee?

V: Olemme estäneet suoraan vuosituotannon päästöt vuoden alussa ja tarkistamme laskentaa vuoden loppupuolella. Päästöoikeuden hinnassa ei ole odotettavissa niin suuria muutoksia, että niillä olisi merkittävää vaikutusta tuotteen hintaan.

Onko kaikilla mahdollisuus ostaa päästöoikeuksia?

V: EU:n päästökauppaan osallistuminen vaatii maksullisen päästöoikeustilin, jolle päästöoikeuksia voi ostaa. Päästöoikeustilejä ja päästökauppaa valvoo Suomessa Energiavirasto. Jokaisella on mahdollisuus perustaa päästöoikeustili, mutta edullisemmin päästöoikeuksia voi ostaa pois markkinoilta CO2eston verkkopalvelun kautta osoitteesta https://co2esto.com/kauppa.

 

VASTUULLISUUS

Miten varmistatte, että päästövaikutukset estetään varmasti?

V: Päästöoikeuksista pidetään kirjanpitoa ja transaktiot ovat päästökauppajärjestelmässä jäljitettäviä. CO2esto käyttää ulkopuolista tilintarkastajaa, joka vahvistaa kirjanpidon oikeellisuuden.

Miten päästökauppaa valvotaan?

V: Päästökauppaa ohjaa EU-laajuinen lainsäädäntö, jonka noudattamista valvoo komission lisäksi jokaisessa EU:n jäsenmaassa kansallinen viranomainen, Suomessa Energiavirasto. Jokaisesta päästökauppajärjestelmän transaktiosta, joita ovat mm. päästöoikeuksien ostot, myynnit ja mitätöinti, jää transaktiotunnus. Transaktiotunnus vastaa pankkijärjestelmässä olevaa tapahtumatunnusta, joka on jäljitettävissä.

Kuinka yleistä päästöoikeuksien ostaminen on kuluttajatuotteissa- ja palveluissa?

V: Mahdollisuus hyvittää päästöt on yleistymässä, vaikka tällä hetkellä sen järjestääkin vasta yksittäiset yritykset. Nokian panimo ja CO2esto haluavat olla ensimmäisten joukossa laajentamassa ilmastoystävällisten tuotteiden joukkoa.

 

 

 

YLEISET PÄÄSTÖKAUPASTA JA CO2ESTON PALVELUSTA

Missä palvelu on voimassa?

CO2eston palvelu on voimassa pääasiallisesti Suomessa. Käytämme toiminnassamme Euroopan päästökauppajärjestelmää, joka kattaa yli 11 000 Euroopan suurinta CO2-päästöjen lähdettä.

Miten ympäristöjärjestöt suhtautuvat palveluunne?

Palvelumme jakaa samoja arvoja kuin monet ympäristöjärjestöt, joista osa myös kompensoi tai estää oman toimintansa (esimerkiksi lentomatkojen) päästövaikutuksia. Päästöjen estäminen, tai varsinkin kompensointi, herättää kuitenkin myös huolen siitä, että se voi vaikuttaa negatiivisesti yksilöiden haluun tehdä muita vastuullisia ratkaisuja. Uskomme, että molempia sekä päästöjen estämistä, että muita henkilökohtaisia ratkaisuita tarvitaan.

Jos tämä ei kerran vähennä kulutusta, niin vähentyvätkö päästöt?

Kyllä! CO2-päästöt vähentyvät siksi, että ostamalla päästöoikeuksia pois markkinoilta ne poistuvat EU:n suurimpien päästäjien käytöstä. Näin vastaavaa määrää päästöjä ei voida päästää ilmakehään jossain päästökauppaan kuuluvassa yli 11 000 suuressa päästöjä aiheuttavassa laitoksessa ja siten kokonaispäästöt Euroopassa vähenevät. Jokainen estetty tonni vähentää päästöjä tasan tonnilla (eli tuhannella kilogrammalla)!

Onko tällä tarkoitus ohjata ihmisiä kuluttamaan vähemmän?

Henkilökohtainen kuluttaminen on jokaisen oma arvovalinta. Valveutunut kuluttaja harkitsee kulutustaan ja voi suosia tuotteita ja palveluita, jotka ovat ympäristölle parempia. Nyt ja tulevaisuudessa on saatavilla entistä enemmän hiilineutraaleja tuotteita.

Miten päästökaupan kautta tehty vähennys on noin paljon halvempi kuin muilla tavoin?

Päästökaupan piiriin kuuluu voimalaitoksia ja teollisuutta koko Euroopan laajuisesti. Näistä laitoksista monien vuosipäästöt piipuista ovat miljoonia tonneja. Tällaisissa kohteissa CO2-vähennykset voidaan tehdä tehokkaasti ja taloudellisesti järkevästi.

Miten päästökaupan kautta tehty vähennys on noin paljon kalliimpi kuin esim. puiden istutus?

Päästökauppa toimii Euroopassa, jossa myös päästövähennys näin ollen tapahtuu. EU:n päästökaupassa on rajallinen määrä päästöoikeuksia ja kaikille päästöoikeuksille on tarve. Monet puiden istutusprojektit tehdään siellä missä se on halvinta toteuttaa, usein Euroopan ulkopuolella. Puiden istutusprojekteihin liittyy myös epävarmuuksia hiilensidonnan aidosta lisäisyydestä.

Miksi päästöjen estäminen juuri EU:n päästökaupan kautta?

Ilmastonmuutoksen hillinnässä vain todellisilla päästövähennyksillä on merkitystä. Jokainen aidosti lisäinen CO2-vähennys on ilmaston kannalta yhtä arvokas riippumatta siitä, missä ja miten vähennys toteutetaan. EU:n päästökauppa on kehitetty takaamaan juuri todellisia päästövähennyksiä valvotusti, kontrolloidusti, laaja-alaisesti ja kustannustehokkaasti. Järjestelmä on ollut toiminnassa jo yli 10 vuotta suurille päästölähteille ja olemme nyt tuoneet sen kustannustehokkuuden kaikkien ulottuville.

Päästövähennysten aito lisäisyys on meille tärkeintä. Saman päästövähenemän kustannus muilla aidosti vaikuttavilla keinoilla on usein yli kymmenkertainen tai jopa suurempi päästöoikeuden hintaan verrattuna.

Päästöjen kompensointeihin käytetään usein myös esim. puiden istutuksia ja sademetsien suojelua – nämä ovat tärkeitä asioita – mutta eivät välttämättä takaa todellisia päästövähennyksiä ja aitoa lisäisyyttä tai vaatisivat valvontaa pitkällä aikavälillä. Päästökaupan kautta vaikuttaminen ehkäisee suoraan CO2-päästöjen syntymisen.

Miten te todennatte, että päästöt vähenevät?

Raportoimme säännöllisesti meidän kautta estetyt CO2-päästöt kokonaisuutena, josta yksittäistä asiakasta ei voi tunnistaa. Lisäksi voimme tarvittaessa pyynnöstä todentaa yksittäisiä päästökauppatapahtumia Energiaviraston ja EU:n kaupankäyntijärjestelmän asiakirjoilla.

Miksi kukaan haluaisi estää oman toiminnan päästövaikutukset?

Ilmakehän hiilidioksidipitoisuus nousi vuonna 2013 jo yli 400 ppm ja pitoisuus jatkaa nousuaan. Hiilidioksidipitoisuuden nousulla on useita vakavia seurauksia. Olemme jättämässä tuleville sukupolville sellaiset olosuhteet, joita emme halua. Se on yhteinen ongelma johon jokainen voi vaikuttaa!

Minne rahani menevät?

Rahoilla CO2esto ostaa päästöoikeuksia pois EU:n päästökaupan kiintiöstä. Ostetut oikeudet ovat pois Euroopan suurimpien päästölähteiden käytöstä ja siten vastaava määrä hiilidioksidipäästöjä jää syntymättä niissä EU:n suurissa CO2-lähteissä, joissa vähentäminen on kustannustehokkainta toteuttaa.

Hankimme päästöoikeudet EU:n virallisilta päästömarkkinoilta, jonne oikeuksia on laskettu liikkeelle rajallinen, EU:n päästövähennystavoitteen mukainen, määrä. EU:n jäsenmaat ovat sitoutuneet käyttämään päästökauppajärjestelmästä saatavat tuotot mm. ilmastonmuutoksen hillintään. Olennaisinta on kuitenkin, että ostamalla oikeuksia, saamme päästäjien käytössä olevaa päästöoikeuksien määrää pienemmäksi.

Ostamme päästöoikeudet markkinoilta isommissa erissä ja hinnoittelumme seuraa viiveellä pörssihinnoittelua. Hintamme on pörssihintaa kalliimpi, koska myymme palvelua, josta kuluttaja maksaa alv:n (24%), yhteisöveron (20%) ja muut kulut mm. tilihoidon ja kaupankäyntimaksut.

Mitä ostetuille päästöoikeuksille tapahtuu?

Päästöoikeudet siirtyvät viranomaisten (Suomessa Energiavirasto) valvomassa EU:n päästökauppajärjestelmässä CO2eston päästöoikeustilille. Julkaisemme kauttamme estetyt CO2-päästöt kootusti vuosittain.

Vuoteen 2018 asti CO2esto siirsi asiakkaidensa mitätöimät päästöoikeudet päästökauppajärjestelmän mitätöintitilille. Helmikuussa 2018 EU päätti uudistaa päästökauppajärjestelmää siten, että päästöoikeuksia saatetaan poistaa käytöstä vuodesta 2023 alkaen myös automaattisesti tiettyjen ehtojen toteutuessa. Jotta CO2eston kautta tehty päästövaikutusten estäminen olisi aidosti lisäinen, pidämme vuodesta 2018 alkaen päästöoikeudet CO2eston päästöoikeustilillä. Näin kauttamme tehty päästöjen mitätöinti ei vähennä EU:n mahdollisesti vuodesta 2023 alkaen käytöstä poistamien päästöoikeuksien määrää.

Onko päästövaikutusten estämisellä oikeasti jotain merkitystä?

On! Päästöoikeuksien poistaminen päästökaupan toimijoiden käytöstä on erittäin voimakas ja kustannustehokas keino vähentää CO2-päästöjä. Jokainen ostettu päästöoikeustonni vähentää tonnin CO2-päästöjä, mikä vastaa esimerkiksi noin 10 000 km autoilun välttämistä muutamalla napin painalluksella.

KUVAUKSET CO2ESTOSTA JA KUVAUS EUN PÄÄSTÖKAUPASTA JA PÄÄSTÖOIKEUKSISTA:

Yhteistyökumppani CO2esto Oy

CO2esto on VTT:n asiantuntijoiden perustama yritys, joka keskittyy kustannustehokkaisiin ilmastonmuutoksen hillintätoimiin. CO2esto Oy palvelee yrityksiä, yhteisöjä ja yksilöitä löytämään kustannustehokkaita ratkaisuja ilmasto- ja energiakysymyksiin. Tarjoamme kaikille yksinkertaisen ja läpinäkyvän tavan mitätöidä hiilidioksidipäästönsä estämällä niiden muodostuminen. CO2esto hoitaa konkreettisen päästöoikeuksien hankinnan EU:n päästökauppajärjestelmästä. Raportoimme kootusti meidän kauttamme estetyt päästöt verkkosivuillamme.

EU:n päästökauppa ja päästöoikeudet

Päästökauppajärjestelmä on Euroopan laajuinen CO2-päästöjen kustannustehokkaaseen vähentämiseen tarkoitettu järjestelmä. Siihen kuuluvat Euroopan suurimmat CO2-päästölähteet, yli 11 000 suurinta voimalaitosta ja tehdasta. Se tekee siitä hyvin valvotun ja erittäin kustannustehokkaan vaihtoehdon vähentää CO2-päästöjä oikeasti. CO2esto on sitoutunut estämään päästöoikeuksien pääsyn markkinoille, jolloin päästöoikeudet eivät päädy koskaan niitä käyttävien yritysten saataville.

EU:n päästökauppa on ns. ”cap and trade” järjestelmä, jossa ensin on päätetty päästöoikeuksien määrä, joka vähenee vuosittain ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi. Kysyntä ja tarjonta ohjaavat päästöoikeuden hinnan. Tällä varmistetaan varma päästöjen väheneminen ja päästövähennyksien kohdistuminen sinne missä se on edullisinta toteuttaa.

Lue myös

REKRY: Täyttöosaston panimotyöntekijä

Täyttöosaston panimotyöntekijä Nokian Panimolle Nokian Panimo on rehellisen aito ja itsenäinen suomalainen pienpanimo. Tarjoamme ainutlaatuisia juomia elämyksiä arvostaville suomalaisille. Olemme ylpeitä historiastamme, mutta katseemme on

Lue lisää »

Etkö löytänyt etsimääsi lähikaupasta?
Käytä ääntäsi ja toivo Nokian Panimon tuotteita kauppiaalta!

Vaikuta valikoimaan! Kauppiaat etsivät jatkuvasti uusia tuotteita hyllyille – toiveitasi oikeasti kuunnellaan.
Täytä oheisista linkeistä lomakkeelle toivomasi tuotteet, ja hoidetaan lempparisi lähelle yhdessä.