Hiilineutraali Be Sharp

by Janne

17.9.2021

Ajankohtaista

0 comments

Be Sharp energiajuomia lähdimme kehittämään kuluttajien toiveiden pohjalta. Toinen meitä motivoiva tekijä oli se, että haluamme muuttaa ulkomaisten brändien hallitsemaa energiajuomamarkkinaa kotimaisemmaksi, sokerittomaksi sekä ilmastoystävällisemmäksi loistavaa makua unohtamatta. Be Sharp sarja onkin 100 % hiilijalanjälki hyvitetty, sokeriton sekä Nokialla valmistettu ja pakattu.

Hiilijalanjälkilaskenta on toteutettu osana gradutyötä yhteistyössä CO2eston kanssa. Ilmastovaikutusten laskennassa on huomioitu raaka-aineet, kuljetukset, energian käyttö, pakkaukset ja laitteiden puhdistus. Kaikkien raaka-aineiden tuotannon päästöjä ei saatu mukaan laskelmaan luotettavan datan puutteen takia, mutta näiden aineiden osuus tuotteen massasta on pieni ja vaikutus kaikista tarkastelun piirissä olevista hiilidioksidipäästöistä on oletettavasti vähäinen. Vaikka tuotantoprosesseista ei ollut riittävää päästödataa, kaikkien raaka-aineiden kuljetusten päästöt on huomioitu laskelmassa. Hiilihappo on jätetty laskelman ulkopuolelle, sillä sen CO2-päästöt on kompensoitu jo toisen toimijan kautta. Kokonaisuudessaan yhden tölkin hiilijalanjäljeksi saatiin 157,5 g CO2e. Hiilijalanjäljestä suurimman osan tuottaa pakkaukset ja energian käyttö, mutta myös kuljetuksilla on merkittävä vaikutus.

Hiilijalanjälkitarkastelua, tulosten tulkintaa ja dokumentointia tarkennetaan vielä osana gradututkielmaa syksyn 2021 aikana. Gradu julkaistaan vuoden 2022 alussa.

Kuva päästöjen jakaumasta laskelman pohjalta:

Energiajuomien hiilidioksidipäästöt on kompensoitu CO2eston päästöleikkurin avulla Euroopan päästöoikeusmarkkinoilta. CO2esto ostaa vuosittain Euroopan suurille CO2-päästäjille pakollisia päästöoikeuksia pois energiajuoman vuotuisten päästöjen verran ja vähentää siten EU:n CO2-päästöjä nopeammin, kuin mitä ne muuten vähenisivät. EU:n päästökauppajärjestelmän käyttö takaa viranomaisten valvomat ja aidosti lisäiset päästövähennykset.