Sivut

Yhtiökokouskutsu 2021

YHTIÖKOKOUSKUTSU

Nokian Panimo Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 17. maaliskuuta 2021 alkaen klo 13.00 Nokian Panimolla, Nuijamiestentie 17, Nokia. Oikeus osallistua yhtiökokokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 5.3.2021 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 15.3.2021 klo 15.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

 

 1. sähköpostilla info(at)nokianpanimo.fi
 2. puhelimitse numeroon 03 342 4200 maanantaista perjantaihin klo 10 – 15
 3. kirjeitse osoitteeseen Nuijamiestentie 17, 37120 Nokia

 

Koska koronavirukseen sairastumisen riski on edelleen merkittävä, kaikkia osakkeenomistajia kannustetaan vahvasti seuraamaan kokousta etäyhteydellä. Kokous lähetetään suorana livelähetyksenä, panimon Facebook-sivulla https://www.facebook.com/nokianpanimo. Äänioikeuttaan osakkaita kehotetaan käyttämään valtakirjalla, joka voidaan osoittaa yhtiön talousjohtajalle. Lisätietoja valtakirjan antamisesta on saatavilla yhtiön verkkosivulla. Kaikkia, joilla on flunssaoireita, jotka ovat altistuneet koronavirukselle, kuuluvat riskiryhmiin tai ovat matkustaneet Suomen ulkopuolelle 14 vuorokauden aikana ennen yhtiökokousta, pyydetään ystävälliseti jättämään saapumatta yhtiökokoukseen. Facebook-livelähetyksessä on mahdollista esittää kokoukselle kysymyksiä ja kommentteja reaaliaikaisesti kommenttikentässä.

 

Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat:

 1. Kokouksen avaaminen
 2. Kokouksen järjestäytyminen
 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
 5. Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
 6. Vuoden 2020 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuksen esittäminen
 7. Tilinpäätöksen vahvistaminen
 8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

 

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen mukaan osinkoa maksetaan 0,05 euroa osakkeelta. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 19.3.2021 on merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 26.3.2021.

 

 1. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
 2. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
 3. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
 4. Hallituksen jäsenten valitseminen

 

Ehdotetaan hallituksen nykyisiä jäseniä: Henrik Andersin, Samuel Thesleff, Matti Heikkilä, Esa Luomanperä, Oscar Andersin sekä Jarmo Puputti.

 

 1. Tilintarkastajien palkkiosta päättäminen
 2. Tilintarkastajan valitseminen
 3. Yhtiöjärjestyksen 11§:ssä tarkoitetusta sanomalehdestä päättäminen
 4. Päätetään valtuuttaa hallitus yhtiön omien osakkeiden ostamisesta yhtiölle

 

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 100 000 oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla.

 

 1. Mahdolliset muut ehdotukset yhtiökokoukselle
 2. Kokouksen päättäminen

 

Yhtiökokousasiakirjat:

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Nokian Panimo Oy:n internet-sivuilla osoitteessa www.nokianpanimo.fi. Nokian Panimo Oy:n tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat saatavilla mainituilla internet-sivuilla 26.2.2021. Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille.

 

Ohjeita kokoukseen osallistujalle:

Oikeus osallistua yhtiökokokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 5.3.2021 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 15.3.2021 klo 15.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

 

 1. sähköpostilla info(at)nokianpanimo.fi
 2. puhelimitse numeroon 03 342 4200 maanantaista perjantaihin klo 10 – 15
 3. kirjeitse osoitteeseen Nuijamiestentie 17, 37120 Nokia

 

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja:

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 5.3.2021. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään 12.3.2021 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

 

Asiamiehen käyttämäminen ja valtakirjat:

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Poikkeustilanteen vuoksi pyydämme osoittamaan valtakirjat yhtiön talousjohtajalle.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Nuijamiestentie 17, 37120 Nokia ennen ilmoittautumisjan päättymistä.

 

Muut ohjeet / tiedot:

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Nokian Panimo Oy:lla on kokouskutsun päivänä 26.2.2021 yhteensä 6 147 196 A-osaketta.

Nokialla helmikuun 26. päivänä 2021

NOKIAN PANIMO OY

HALLITUS

 

Valtakirjat:

Valtakirjalla edustamisesta voi kysyä lisätietoja: Janne Paavola, janne.paavola@nokianpanimo.fi tai 050-5713305.

Lataa kutsu tästä: Yhtiökokouskutsu 2021

Lue myös

Tilinpäätös 2023

• liikevaihto kasvoi 10% • liikevoitto oli 10% liikevaihdosta • tilikauden investoinnit  539t€ (1 439 t€)  Liitteenä tilikauden 2023 tilinpäätös, toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus. Vuoden 2024

Lue lisää »

Yhtiökokouskutsu 2024

Nokian Panimo Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 26. maaliskuuta 2024 alkaen klo 14.00 Nokian Kerholan juhlasalissa, Souranderintie 13, Nokia. Oikeus osallistua yhtiökokoukseen

Lue lisää »

Etkö löytänyt etsimääsi lähikaupasta?
Käytä ääntäsi ja toivo Nokian Panimon tuotteita kauppiaalta!

Vaikuta valikoimaan! Kauppiaat etsivät jatkuvasti uusia tuotteita hyllyille – toiveitasi oikeasti kuunnellaan.
Täytä oheisista linkeistä lomakkeelle toivomasi tuotteet, ja hoidetaan lempparisi lähelle yhdessä.