Sivut

Yhtiökokouskutsu 2022

Nokian Panimo Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 15. maaliskuuta 2022 alkaen klo 14.00 Nokian Kerholassa, Souranderintie 13, Nokia. Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 3.3.2022 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään perjantaina 11.3.2022 klo 15.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

 1. sähköpostilla info(at)nokianpanimo.fi
 2. puhelimitse numeroon 03 342 4200 maanantaista perjantaihin klo 10 – 15
 3. kirjeitse osoitteeseen Nuijamiestentie 17, 37120 Nokia

Suosittelemme käyttämään maskia tilaisuudessa. Kaikkia, joilla on flunssaoireita, pyydetään ystävällisesti jättämään saapumatta yhtiökokoukseen.

 

Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat:

 1. Kokouksen avaaminen
 2. Kokouksen järjestäytyminen
 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
 5. Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
 6. Vuoden 2021 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuksen esittäminen
 7. Tilinpäätöksen vahvistaminen
 8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen mukaan osinkoa maksetaan 0,06 euroa osakkeelta. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 17.3.2022 on merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan hallituksen myöhemmin päättämänä ajankohtana.

 1. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
 2. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Hallitus esittää palkkioiksi puhteenjohtajalle 1500,00 €/kk ja jäsenille 250,00€ / kokous

 1. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Hallitus ehdottaa jäsenmääräksi viisi (5).

 1. Hallituksen jäsenten valitseminen

Ehdotetaan hallituksen jäseniksi: Jarmo Puputti, Matti Heikkilä, Esa Luomanperä, Oscar Andersin sekä Jessica Jungell-Michelsson

 1. Tilintarkastajien palkkiosta päättäminen
 2. Tilintarkastajan valitseminen

Yhtiön pääomistaja ehdottaa tilintarkastajaksi PricewaterhouseCoopers Oy (PwC Suomi) tilintarkastusyhteisöä, päävastuullisena tilintarkastajana Anna-Mari Riihimäki.

 1. Yhtiöjärjestyksen 11 §:ssä tarkoitetusta sanomalehdestä päättäminen

Hallitus ehdottaa sanomalehdeksi Aamulehteä.

 1. Päätetään valtuuttaa hallitus yhtiön omien osakkeiden ostamisesta yhtiölle

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 100 000 oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla.

 1. Mahdolliset muut ehdotukset yhtiökokoukselle
 2. Kokouksen päättäminen

 

Yhtiökokousasiakirjat:

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Nokian Panimo Oy:n internet-sivuilla osoitteessa www.nokianpanimo.fi. Nokian Panimo Oy:n tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat saatavilla mainituilla internet-sivuilla 24.2.2022. Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille.

 

Ohjeita kokoukseen osallistujalle:

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 3.3.2022 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 11.3.2022 klo 15.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

 

 1. sähköpostilla info(at)nokianpanimo.fi
 2. puhelimitse numeroon 03 342 4200 maanantaista perjantaihin klo 10 – 15
 3. kirjeitse osoitteeseen Nuijamiestentie 17, 37120 Nokia

 

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja:

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 3.3.2022. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään 10.3.2022 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

 

Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat:

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Nuijamiestentie 17, 37120 Nokia ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

 

Muut ohjeet / tiedot:

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Nokian Panimo Oy:lla on kokouskutsun päivänä 24.2.2022 yhteensä 6 147 196 A-osaketta.

 

Nokialla helmikuun 24. päivänä 2022

NOKIAN PANIMO OY

HALLITUS

Lataa kutsu tästä: Yhtiökokouskutsu 2022

Lue myös

Tilinpäätös 2023

• liikevaihto kasvoi 10% • liikevoitto oli 10% liikevaihdosta • tilikauden investoinnit  539t€ (1 439 t€)  Liitteenä tilikauden 2023 tilinpäätös, toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus. Vuoden 2024

Lue lisää »

Yhtiökokouskutsu 2024

Nokian Panimo Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 26. maaliskuuta 2024 alkaen klo 14.00 Nokian Kerholan juhlasalissa, Souranderintie 13, Nokia. Oikeus osallistua yhtiökokoukseen

Lue lisää »

Etkö löytänyt etsimääsi lähikaupasta?
Käytä ääntäsi ja toivo Nokian Panimon tuotteita kauppiaalta!

Vaikuta valikoimaan! Kauppiaat etsivät jatkuvasti uusia tuotteita hyllyille – toiveitasi oikeasti kuunnellaan.
Täytä oheisista linkeistä lomakkeelle toivomasi tuotteet, ja hoidetaan lempparisi lähelle yhdessä.